Bí quyết thứ sáu: Trình bày súc tích, cô đọng

Bí quyết thứ sáu: Trình bày súc tích, cô đọng

10 bí quyết của MC là một sản phẩm do 02 giọng đọc của Ái Hòa và Kim Xuân. Mình download từ TTO cách đây cũng lâu, hôm nay kiểm tra lại máy tính và phát hiện ra nên upload lên đễ lưu trữ cá nhân và chia sẽ cho mọi người.…

Related tracks

See all